Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

EU fondovi

Europski strukturni i investicijski fondovi

Nabava opreme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Fonda za regionalni razvoj.

Naziv projekta: Nabava nove opreme (software i hardware) i uvođenje sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008

Opis projekta: Ulaganja u strojnu i programsku opremu

Osnovne projektne aktivnosti projekta u trajanju od 12 mjeseci imale su za cilj unaprijediti postojeće usluge i proizvode Ritma, među kojima je najvažniji Ritam poslovni sustav.

Ritam je ERP (Enterprise Resource Planning) sustav izgrađen na modernoj tehnološkoj platformi „u oblaku“, koji omogućava koordiniranje i upravljanje svim resursima, informacijama i aktivnostima potrebnima za izvođenje poslovnih procesa u području usluga, veleprodaje, maloprodaje, proizvodnje, ugostiteljstva, servisa i upravljanja marinama.

Navedeno unaprjeđenje je realizirano kroz nabavu novih tehnologija, strojne i programske opreme, koja povećava efikasnost razvojnog procesa i funkcionalne mogućnosti proizvoda i usluga. Tijekom provedbe projekta razvijeni su i unaprijeđeni moduli agencijskog i hotelskog poslovanja, namijenjeni turističkoj industriji.

Ciljevi projekta: Unaprijeđenje postojećeg ERP sustava i proširenje modulima potrebnim turističkoj industriji.

Očekivani rezultati projekta:

- Porast zapošljavanja od 8 na 10 u razdoblju od 2 godine od završetka projekta

- Povećanje prihoda na 2.400.000,00 kn u razdoblju od 2 godine

- Ukupna vrijednost projekta: 218.741,00 kn, sufinancirani iznos 183.742,00 kn

- Razdoblje provedbe: 10.09.2017 – 10.09.2018

Kontakt osoba: Leonardo Ercegović

 

www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost trgovačkog društva Ritam d.o.o.