Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

 

Prema zakonskim odredbama od 01.01.2021. svi gotovinski računi za potrebe fiskalizacije moraju sadržavati QR kod kojeg stvara obveznik fiskalizacije i ispisuje na računu kao obvezni sadržaj računa.

QR kod je dvodimenzionalni kod koji sadrži zapis određenog seta podataka, a koristi se u postupcima provjere računa od strane građana.

QR kod mora biti minimalno veličine 2 puta 2 centimetra, pri čemu prazan prostor sa svih strana QR koda mora biti minimalno 2 milimetara. QR kod ne smije na računu biti ispisan na slici ili logu, niti sadržavati sliku ili logo.

S obzirom na nove zakonske odredbe, molimo, provjerite s vašim informatičkim tehničarima ima li vaš POS printer mogućnost ispisa QR koda. Ukoliko nema, nabavite na vrijeme novi POS printer jer u protivnom nećete moći izdavati gotovinske račune.

Nakon što utvrdite da vaš printer ima tu mogućnost, zamolili bi vašeg IT-a da se javi našoj tehničkoj podršci na tel. 021/684-769 radi podešavanja postavki POS printera za ispis QR kodova u programu Ritam.

 

Pripremite se na vrijeme i spremni dočekajte početak iduće godine.

 


 

 

1. Promjena smještaja zbrojnih naloga i virmana

2. Mogućnost otključavanja obračuna plaća

 

1. Obavještavamo Vas da smo u novoj verziji programa u modulu Plaće i kadrovska evidencija zbog praktičnosti napravili prerazmještaj Predložaka virmana i Liste zbrojnih naloga

Stari podmodul Virmani preimenovan je u Predlošci virmana i premješten u podmodul Osnovni podaci i postavke\Banke i predlošci virmana.

Lista zbrojnih naloga preimenovana je u Zbrojni nalozi i premještena u podmodul Obračun

 

 

Radi lakše pretrage omogućili smo grupiranje virmana na način da se svakom virmanu može dodijeliti grupa kojoj pripada. Moguće je napraviti više grupa:

 

 

Te prilikom izrade, ili izmjene virmana dodati mu pripadajuću grupu:

 

 

Prilikom pretrage Predložaka kako bi smanjili prikazani broj virmana možemo odabrati pojedinu grupu:

 

 

2. Također, zbog praktičnosti i potrebe, omogućili smo da sami možete otključati prethodno zaključeni obračun plaće. U modul Pomoćni alati\Financijski\Plaće: Otključavanje obračuna plaće -> u tražilicu upišite mjesec i godinu obračuna plaće kojeg želite otključati.

Omogućeno je otključavanje obračuna redovne plaće i drugog dohotka.

 

Nakon što otključate obračun, ukoliko ste prethodno knjižili plaću trebate je rasknjižiti i obrisati temeljnicu. Sustav će Vas na to upozoriti:

Nadamo se da će vam ove izmjene olakšati rad. 

 


 

 

Za odgodu plaćanja utvrđene obveze PDV-a porezni obveznik treba dokazati da dospjela obveza PDV-a proizlazi iz izdanih računa koji nisu naplaćeni i ulaznih računa koji nisu plaćeni prema tzv. kriteriju naplaćenih naknada. To znači da se može odgoditi samo dospjela obveza PDV-a koja proizlazi iz razlike utvrđene prema uobičajenom kriteriju izdanih računa i onih koji su u tom razdoblju naplaćeni/plaćeni. 

Kako bi porezni obveznici to osigurali trebaju, primjerice, za utvrđivanje obveze PDV-a za ožujak 2020. godine (PDV obrazac za ožujak koji se predaje do 20. travnja) obvezu PDV-a utvrditi na uobičajeni način (kao i svaki prethodni mjesec) i evidentirati u „redovne retke“ Obrasca PDV i to:

  • utvrditi obvezu PDV-a prema kriteriju izdanih računa i evidentirati ju u obrascu PDV pod red. br. II
  • utvrditi pretporez prema kriteriju primljenih računa i evidentirati ga pod red. br. III
  • iskazati obvezu PDV-a pod red. br. IV. obrasca PDV

Potom obveznici PDV-a trebaju, temeljem podataka o naplati izdanih računa i plaćanju računa koji se odnose na obračun PDV-a za 3. mjesec (vlastita evidencija primjenjujući sva pravila postupka oporezivanja prema naplaćenim naknadama iz čl. 125.1 – 125.k Zakona o PDV-u) utvrditi kolika bi bila obveza PDV-a prema kriteriju naplaćenih/plaćenih računa. Razliku između utvrđene obveze PDV-a prema kriteriju izdanih i naplaćenih računa treba evidentirati u Obrascu PDV pod VIII.2. – Otuđenje/stjecanje gospodarske cjeline ili pogona.

To je svota PDV-a koju,  temeljem predanog Obrasca PDV, porezni obveznik može odgoditi (nije plaćeno/naplaćeno), a koju će PU evidentirati na kartici poreznog obveznika. To znači da porezni obveznik treba do kraja travnja 2020. godine platiti na račun državnog proračuna samo obvezu koja proizlazi temeljem plaćenih/naplaćenih računa u tom razdoblju oporezivanja. 

 

Koraci koje je potrebno napraviti u Ritam programu:

Za dobivanje  gore navedenih iznosa prvo je potrebno uredno vezati uplate sa ulaznim i izlaznim računima u tuzemstvu.

Za ispravan upis podataka u PDV obrazac, isti je potrebno je isti otvoriti dva puta. 

Prvi obrazac – kreiramo obrazac bez uključene kvačice, kao i do sada, tako da dobijemo puni iznos PDV-a.

Drugi obrazac – kreiramo obrazac sa uključenom kvačicom "Odgoda plaćanja CODIV-19"  - koja se nalazi pod „Više opcija“

 

Time ćemo na „Drugom obrascu“ dobiti umanjen iznos obveze prema vezanim uplatama.

Razlika ta dva iznosa se upisuje u „Prvi obrazac“ akcijom Izmijeni(F3) u sekciju VIII polje 2*Ukoliko niste kompletno vezali imate opciju ručne korekcije PDV obrasca.

 

Dodatnu kontrolu ispravnosti podataka možete izvršiti kroz pregled izlaznih i ulaznih knjiga računa, na isti način kao i kod PDV obrasca pregledom knjiga sa i bez kvačice na "Odgoda plaćanja CODIV-19".

 

 


 

O nama

erp  erp

Poduzeće Ritam d.o.o. osnovano je u Splitu 1992. godine

Opširnije

Pretraži