Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

Financijsko

PITANJA:

1. Što su pristigle stavke?
2. 
Kako ćemo učitati predefinirana konta po elementima knjiženja za novu radnu jedinicu?
3. 
Kako se kopiraju konta s jedne radne jedinice na drugu?
4. 
Gdje se unose prirezi?
5. 
Kako se briše PDV obrazac?
6. 
Zašto ne možemo zatvoriti klase 4 i 7?
7. 
Što je sve potrebno napraviti prije nego se napravi godišnji prijelaz u financijskom?
8. 
Gdje se unose šifre za poreznu upravu?
9. 
Kako ćemo definirati osobne odbitke i porezne razrede za plaće u periodu prije 2012. godine?
10. 
Kako se podešavaju predlošci za virmane?
11. 
Što treba provjeriti ukoliko plaća ne obračunava prirez za radnika?
12. 
Gdje ću na osnovna sredstva upisati novu zaduženu osobu za to sredstvo?
13. 
Kako mogu promijeniti stope amortizacije, a da ne remetim stope u izvještajima iz prethodnih godina?
14. 
Kako se podešava tip konta?
15. 
Kako zatvoriti klasu 4 i 7?
16. 
Kako mogu prikazati prekovremene sate u platnoj listi?
17. 
Kako možemo vratiti stopu Doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 13%?
18. 
Možete li mi reći kako da napravim novi JOPPD obrazac iz obračuna plaće?
19. 
Kako se briše obračun amortizacije?
20. 
Zašto ne mogu obrisati Isplatnicu iz Glavne Blagajne?
21. 
Kako se radi obračun kamata?
22. 
Kako podesiti obračun plaće ukoliko je zaposlenikov bruto manji od zakonske osnovice za plaćanje doprinosa iz plaće i na plaću?
23. 
Kako podesiti elemente radne liste po satima radi ispravnog prikaza opisa plaće na obrascima IP1 i NP1?
24. 
Kako evidentirati na platnoj listi iznos koji će HZZO naknadno refundirati?
25. 
Kako riješiti problem prvog praznog retka u zbrojnom nalogu za plaće?
26. 
Kako naknadno nakon isplate plaće napraviti JOPPD za isplatu božićnica na tekući račun?
27. 
Kako obračunati plaću za direktora, članove društva i upravitelje prema Zakonu o obaveznim doprinosima, koji i dalje po zakonu mogu biti na minimalnoj osnovici bruto plaće od 3.276,00 kn za 2017. godinu ali prema zakonu o doprinosima, doprinosi moraju biti obračunati po osnovici od 5.030,35 kn za 2017. godinu?
28. 
Kako izraditi zbrojni nalog za poduzetničku plaću zbog drukčijih poziva na broj za doprinose?
29. 
Nakon izrade radne liste za siječanj, obračun plaća ne povlači sate za datume kada je bio praznik? Što je potrebno napraviti da bi se u obračun plaća automatizam popunili sati praznika?
30. 
Nakon automatskog knjiženja plaće, u izrađenoj temeljnici ne povlači podatke o radnoj jedinici za neke ili sve zaposlenike. Što je potrebno napraviti da bi se automatizmom popunili podaci?ODGOVORI:

1. Što su pristigle stavke?

To su stavke napravljene u robnom knjigovodstvu, a još nisu povučene u temeljnicu.

Natrag na popis pitanja2. Kako ćemo učitati predefinirana konta po elementima knjiženja za novu radnu jedinicu?

Postavke automatskog knjiženja podešavamo u modulu Financijsko\Definicije knjiženja -> Postavke automatskog knjiženja -> Pored akcije: Zapamti postavke kliknemo na strelicu prema dolje. U padajućem meniju izaberemo opciju Učitaj predefinirane postavke.

Natrag na popis pitanja3. Kako se kopiraju konta s jedne radne jedinice na drugu?

U modulu: Financijsko\Definicije knjiženja -> Postavke automatskog knjiženja -> Radna jedinica: odaberemo Radnu jedinicu s koje želimo kopirati konta. 
Kliknemo na akciju Zapamti postavke.
U istom prozoru akcijom Traži(F5) ponovno zatražimo Postavke automatskog knjiženja -> Radna jedinica: odaberemo radnu jedinicu na koju želimo prekopirati konta.
Pored akcije: Zapamti postavke kliknemo na strelicu prema dolje i u padajućem meniju odaberemo opciju: Učitaj postavke.
Nakon toga akcijom: Spremi(F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja


4. Gdje se unose prirezi?
 

U modulu: Katalozi \Plaće i kadrovska evidencija \Administrativna podjela -> Općine -> Pozicioniramo kursor na općinu za koju želimo definirati prireze. Kroz akciju: Izmjeni (F3) u izborniku otvorimo karticu: Postavke za plaće -> tu mijenjamo postavke na željeni način.
Nakon toga akcijom: Spremi(F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja5.  Kako se briše PDV obrazac?

PDV obrazac se briše s liste zaključenih PDV-obrazaca: Financijsko\Knjige računa i PDV obrazaca -> Lista zaključenih PDV obrazaca -> Odaberemo zaključeni PDV obrazac koji želimo brisati i obrišemo akcijom: Brisanje (F8).

Natrag na popis pitanja6. Zašto ne možemo zatvoriti klase 4 i 7?

Klase 4 i 7 zatvaraju se zasebno za svaku postojeću radnu jedinicu, a ne na nivou cijelog poduzeća. Zatvaraju se samo stavke proknjiženih temeljnica. Samo za njih program provjerava jesu li dugovni saldo i potražni saldo veći od nule za svaku radnu jedinicu i za svaki konto.
Ako smo dobili poruku tipa „Konto 7xxx ima negativan iznos po radnoj jedinici ......" vjerojatno nisu proknjižene sve temeljnice sa stavkama klasa 4 i 7.

Natrag na popis pitanja7.  Što je sve potrebno napraviti prije nego se napravi godišnji prijelaz u financijskom?

Da bi zaključili godinu, odnosno napravili godišnji prijelaz, trebamo u modulu: Pomoćni alati\Financijski\Godišnje početno stanje -> pokrenuti Godišnji prijelaz u financijskom -> za Vrstu knjiženja odabiremo Početno stanje.
Prije toga potrebno je:
- Napraviti Rekonstrukciju lagera.
- Provjeriti postoje li temeljnice u neravnoteži. Ukoliko postoje treba ih zatvoriti.
- Postaviti Datum Knjigovodstvenog usklađenja na zadnji dan prethodne godine (npr.31.12.2013.).
- Proknjižiti sve temeljnice iz te godine (npr.2013).
- Zatvoriti klasu 4 i 7 za tu godinu.

Natrag na popis pitanja8. Gdje se unose šifre za poreznu upravu?

Porezna je propisala da su podatak o poreznoj upravi kojoj poduzeće pripada i šifra porezne ispostave obvezni podaci. Do sada smo te podatke unosili ručno u aplikaciju e-porezna.
Prvo trebamo unijeti šifru porezne ispostave: modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Administrativna podjela -> Porezne uprave. Kroz akciju Izmjeni(F3) u izbornik upišemo šifru porezne ispostave u polje Šifra za e-poreznu (šifra porezne ispostave Split je 3421). U polje šifra za JOPPD/ID obrazac unosimo šifru za JOPPD obrazac (šifra za Split je 04090)
Nakon toga trebamo unijeti poreznu upravu u postavke poduzeća: modul Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke -> Poduzeće i postavke. Akcijom Izmjeni(F3) otvorimo izbornik. U kartici Osnovni podaci u polje Porezna uprava povučemo nadležnu poreznu upravu. Pored toga, ukoliko kroz program radimo plaće, potrebno je u kartici Plaće i kadrovska evidencija popunite sve tražene podatke.

Natrag na popis pitanja9.  Kako ćemo definirati osobne odbitke i porezne razrede za plaće u periodu prije 2012. godine?

U slučaju da trebamo napraviti izmjene osobnih odbitaka i poreznih razreda plaća za siječanj 2012. ili ranije, trebamo podesiti postavke.
9.1. Za osobne odbitke:
Modul Plaće i kadrovske evidencija\Podešavanje\Šifrarnici -> Elementi obračuna i konta za knjiženje. Kroz akciju Izmjeni(F3) ručno mijenjamo iznos.
9.2. Za porezne razrede:
Modul Plaće i kadrovske evidencije\Podešavanje\Doprinosi -> Definicija stope. Kroz akciju Izmjeni(F3) ručno mijenjamo iznos.

Natrag na popis pitanja10. Kako se podešavaju predlošci za virmane?

Predloške za virmane podešavamo kroz modul Plaće i kadrovska evidencija\Virmani -> Predlošci virmana. Kroz akcije koje se nalaze iznad liste možemo izraditi novi, ili mijenjati postojeće predloške. Izbornik nam nudi tri kartice:
- Unos: kartica u koju unosimo podatke.
- Pomoć: kartica koja sadrži kratice šifri za unos predefiniranih sekvenci koje omogućavaju da se u obrazac povuku potrebni podaci. (Npr: Poziv na broj zaduženja: #OIB-#MM#YY-0).
Predefinirane sekvence su:
#OIB - ubacuje se OIB poduzeća
#MM - ubacuje se mjesec zadanog obračuna
#YY - ubacuje se godina zadanog obračuna (zadnje dvije znamenke)
#YYYY - ubacuje se godina za tekući obračun
#RS - ubacuje se identifikator zadnjeg RSm obrasca zadanog obračuna
- Pregled(HUB3): kartica koja prikazuje kako izgleda virman s unesenim podacima.

Natrag na popis pitanja11. Što treba provjeriti ukoliko plaća ne obračunava prirez za radnika?

Prvo trebamo provjeriti jesu li ispravno upisani i povezani podaci za Mjesto, Općinu, Županiju i Poreznu upravu. Te podatke podešavamo u modulu Katalozi \Plaće i kadrovska evidencija\Administrativne podjele -> Provjeriti i unijeti, ukoliko nedostaju, podatke za:
- Poreznu upravu
- Mjesto
- Županiju
- Općinu -> provjeriti je li unesena stopa prireza i šifra za JOPPD/RSm u kartici Postavke za plaće
Nakon provjere i unosa podataka trebamo kroz modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Zaposlenici -> u rubriku Stanovanje unijeti potrebno mjesto.
Zatim trebamo pobrisati postojeću plaću, te je ponovno kreirati i obračunati.

Natrag na popis pitanja12.  Gdje ću na osnovna sredstva upisati novu zaduženu osobu za to sredstvo?

Novog zadužnika upisujmo kroz dokument Prijenos dugotrajne imovine: modul Osnovna sredstva\Dokumenti\Prijenos dug. Imovine -> Novi prijenos dugotrajne imovine.

Natrag na popis pitanja13.  Kako mogu promijeniti stope amortizacije, a da ne remetim stope u izvještajima iz prethodnih godina?

U našem sustavu obračun amortizacije nije potrebno brisati. Svaki novi obračun amortizacije briše prethodni obračun: modul Osnovna sredstva\Dokumenti\Obračuni -> Obračun amortizacije.
Ukoliko želimo promijeniti stopu amortizacije za neko sredstvo trebamo ZAKLJUČITI prethodni obračun amortizacije: modul Osnovna sredstva\Dokumenti\Obračuni -> Zaključenje godine.
Nakon zaključenja amortizacije radimo promjenu stope: modul Katalozi\Dugotrajna imovina -> Grupe amortizacije dugotrajne imovine. Odaberemo željenu grupu i spremimo izmjene.
Svi prethodni obračuni ukoliko je godina uredno zaključena ostat će nepromijenjeni.

Natrag na popis pitanja 


 
14.  Kako se podešava tip konta?

Tip konta podešavamo na nivou sintetike, a ne za pojedinačni konto. Ukoliko želimo izmijeniti tip konta to radimo kroz modul Katalozi\Kontni plan -> Sintetička konta -> U izborniku Lista konta sintetike odaberemo grupu konta kojoj pripada sintetika, te na dobivenoj listi odaberemo sintetiku za koju želimo izmijeniti tip. Kroz akciju Izmjeni (F3), u polje Tip konta povučemo jednu od tri mogućnosti: Financijski konto, Konto kupca ili konto dobavljača.

Natrag na popis pitanja 15. Kako zatvoriti klasu 4 i 7?

Prije zatvaranja klasa 4 i 7 trebamo proknjižiti sve temeljnice. Zatvaranje klasa 4 i 7 radimo kroz temeljnicu. Otvorimo novu temeljnicu: modul Financijsko\Temeljnica -> Nova temeljnica. Bilo bi dobro u vrsti knjiženja odabrati „Završna knjiženja", koja je prethodno potrebno definirati. Nakon što formiramo temeljnicu kroz opciju menija Više akcija odaberemo Zatvaranje klasa 4 i 7.
Program će nas upozoriti: „Temeljnica nije prazna. Automatsko zatvaranje će izbrisati sve unijete stavke. Želite li nastaviti sa automatskim zatvaranjem?" Ova poruka se odnosi samo na stavke u toj, novootvorenoj temeljnici. U slučaju da smo u nju unijeli neke stavke one bi bile obrisane. Kako nismo, ništa se neće dogoditi. Nakon potvrdnog odgovora na zadana pitanja formiramo temeljnicu. Na kraju trebamo ručno doknjižiti knjiženja dobiti i gubitka.

Natrag na popis pitanja 16. Kako mogu prikazati prekovremene sate u platnoj listi?

Da bi se prekovremeni sati vidjeli u platnoj listi trebamo označiti da ulaze u platnu listu. Podešavanje vršimo kroz modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Elementi platne liste -> Elementi platne liste (po satima). Pozicioniramo se na stavku Prekovremeni rad i kroz akciju Izmjeni (F3) označimo kvačicom polja: Utječe na fond radnih sati, Prikaži, te Prikaži radne sate.

Natrag na popis pitanja 17. Kako možemo vratiti stopu Doprinosa za zdravstveno osiguranje s 15% na 13%?

Ukoliko imamo potrebu mijenjati stopu to možete napraviti kroz modul Katalozi\Plaće i kadrovska evidencija\Doprinosi -> Doprinosi na plaću. Odaberemo Doprinos na plaću 15% i kroz akciju Izmjeni (F3) izmijenimo stopu na potrebnu. Napomena: stopu mijenjamo prije nego što napravimo obračun. Ukoliko smo već kreirali liste trebamo nakon izmijene stope ponovno napraviti obračun plaća. Na kraju, kada nam plaća prođe, trebamo ponovno vratiti stopu doprinosa na 15%, jer će nam u protivnom ostati upisana pogrešna stopa.

Natrag na popis pitanja 


 
18. Možete li mi reći kako da napravim novi JOPPD obrazac iz obračuna plaće?

JOPPD obrazac kreiramo nakon što smo napravili obračun plaće. Kreiramo ga kroz modul Plaće i kadrovska evidencija\Obrasci\JOPPD obrazac -> Novi JOPPD obrazac. Nakon što otvorimo novi obrazac osnovni podaci će se automatski upisati na stranicu A iz postavki poduzeća. Potvrdimo podatke opcijom OK, ili tipkom Enter, te nakon toga u zaglavlju odaberemo akciju B stranica (F7). Povučemo podatke kroz opciju u podnožju dokumenta: Popunite podatke iz plaća. U izbornik koji se pojavi na ekranu upišemo mjesec i godinu za koje radimo obrazac.

Kompletne upute za rad s JOPPD obrascem možete pogledati ovdje.

Natrag na popis pitanja 


 
19. Kako se briše obračun amortizacije?

Obračun amortizacije nije potrebno brisati zato što svaki slijedeći obračun poništava prethodni.

Natrag na popis pitanja 


 
20. Zašto ne mogu obrisati Isplatnicu iz Glavne Blagajne? 

U modulu Glavna blagajna možemo brisati Uplatnice i Isplatnice. Međutim, ukoliko smo napravili Blagajnički izvještaj sustav nam neće dozvoliti brisanje dokumenata koji su sadržani u izvještaju. U tom slučaju, da bismo obrisali Isplatnicu prethodno trebamo obrisati Blagajnički izvještaj (Glavna blagajna\Blagajnički izvještaj -> Lista blagajničkih izvještaja). Blagajničke izvještaje moguće je brisati jedino po redu: od najnovijeg prema unazad. Ukoliko naš izvještaj nije posljednji u nizu, da bismo ga mogli obrisati, potrebno je prije toga obrisati sve blagajničke izvještaje nastale nakon njega.
Ukoliko nam sustav ni tada ne dozvoljava brisanje blagajničkog izvještaja to znači da je proknjižena Temeljnica, te ćemo prethodno morati nju obrisati.
Upute za rad s Glavnom blagajnom možete pronaći ovdje

Natrag na popis pitanja 21. Kako se radi obračun kamata?

Prije obračuna trebamo definirati kamatnu stopu u tablicama(Financijsko\Obračun kamata -> Tablica kamata). Svaku novu stopu upisujemo u novi redak. Nakon toga u dokumentu Novi obračun kamata odaberemo do kojeg datuma ćemo napraviti obračun, odaberemo partnera, povučemo odgovarajuću tablicu, povučemo dokumente koji su dospjeli na naplatu u periodu za koji želimo obračunati kamate, te napravimo obračun.
Upute za obračun kamata možete pronaći ovdje

Natrag na popis pitanja22. Kako podesiti obračun plaće ukoliko je zaposlenikov bruto manji od zakonske osnovice  za plaćanje doprinosa iz plaće i na plaću?

U Plaće i kadrovska evidencija/Katalozi i  postavke/Doprinosi za svako od doprinosa na plaći te iz plaće treba podesiti  vrijednost za polje "Minimalna osnovica", te nakon toga obračunati plaću.
Upute za podešavanje podataka za plaće možete pronaći ovdje

Natrag na popis pitanja23. Kako podesiti elemente radne liste po satima radi ispravnog prikaza opisa plaće na obrascima IP1 i NP1?

U Plaće i kadrovska evidencija/Katalozi i  postavke/Elementi platne liste/Elementi radne liste (po satima) potrebno je svakom elementu postaviti jedan od odgovarajućih stupaca na obrascu evidencije radnog vremena, ukoliko je elemntu podešeno da se prikazuje na platnim listama.
Npr. za element naziva "Rad na blagdan" treba povezati na stupca naziva "RNB;Rad na blagdan ili neradni dan".

Natrag na popis pitanja24. Kako evidentirati na platnoj listi iznos koji će HZZO naknadno refundirati?

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Provjeriti period bolovanja u katalogu zaposlenika i postaviti da je na teret HZZO-a
- Dodavanje naknade adekvatnog naziva, npr. "Naknada  za bolovanje preko 42 dana na teret HZZO-a"
- Postaviti oznaku neoporezivog odbitka radi ispravnog popunjavanja JOPPD obrasca
- Priprema naknade za tog zaposlenika u "Plaće i kadrovska evidencija/Priprema obračuna/Priprema naknada"
- Obračun plaće: obrisati radnu listu, te je nanovo kreirati, obračunati plaću za navedenog zaposlenika, provjeriti da li se na platnoj listi vidi naknada
  Napomena: Ukoliko je u periodu bolovanja bio praznik, on ide na teret HZZO-a. U tom slučaju potrebno je u obračunu plaće, u kartici "Osnovni podaci" povećati broj sati na teret HZZO-a, te u kartici "Elementi po satima" smanjiti za isti broj sati za element "Praznik/Blagdan".
- Izrada JOPPD-a
- B stranica: akcija "Popuni podatke iz plaća", stvori se redak s periodom bolovanja na teret HZZO-a (s neispravnim iznosima), akcija "Isplata naknada iz plaća", stvori se redak, s iznosom naknade i šifrom neoporezivog odbitka, ali s neispravnim periodom. Drugom formiranom retku urediti period bolovanja prema prvo formiranom retku. Obrisati prvoformirani redak
- Obzirom da ne postoji potpuna automatika popunjavanja JOPPD obrasca dodatno provjeriti / urediti podatke formiranih redaka.

Natrag na popis pitanja25. Kako riješiti problem prvog praznog retka u zbrojnom nalogu za plaće?

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- U katalogu zaposlenika pronaći jednog ili više zaposlenika koji imaju "prazni" doprinos
- Obrisati "prazni" redak
- Na obračunu plaća obrisati radnu listi zaposlenika, nanovo je kreirati, i obračunati plaću
- Kreirati zbrojni nalog
Ukoliko se i dalje pojavljuje prvi redak prazan, kontaktirati korisničku podršku, a u međuvremnu obrisati taj redak iz zbrojnog naloga.

Natrag na popis pitanja26. Kako naknadno nakon isplate plaće napraviti JOPPD za isplatu božićnica na tekući račun?

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- U katalogu Dodaci - obustave dodati novu naknadu "Božićnica" s šifrom 270, a oznakom za JOPPD 22
- U pripremi naknada skupnim unos svim radnicima dodati naknadu naziva "Božićnica", te definirati iznos
- Ukoliko je potrebno, mogu se pojedinačno postaviti drugi iznosi za svakog zaposlenika, ili deaktivirati naknadu ukoliko zaposlenik nema pravo na božićnicu
- Na obračunu plaća koji bi trebao imati već obračunate plaće, nanovo odjednom svima zaposlenicima obračunati plaću
- Provjeriti par isplatnih lista sadrže li ili ne sadrže božićnice
- Otvoriti novi JOPPD obrazac, prilagoditi vrstu izvještaja na A stranici, prijeći na B stranicu, odabrati isplate naknada iz plaća
- Obrisati sve druge naknade osim božićnica
- Provjeriti JOPPD obrazac
- Zaključiti JOPPD obrazac

Natrag na popis pitanja


 
27. Kako obračunati plaću za direktora, članove društva i upravitelje prema Zakonu o obaveznim doprinosima, koji i dalje po zakonu mogu biti na minimalnoj osnovici bruto plaće od 3.276,00 kn za 2017. godinu ali prema zakonu o doprinosima, doprinosi moraju biti obračunati po osnovici od 5.030,35 kn za 2017. godinu?

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- U katalogu Doprinosi/Doprinosi iz plaća, te  Doprinosi na plaću otvoriti nove doprinose:
• Doprinos za MIO I stup 20% - min.  osn. 5030,35 kn
• Doprinos za MIO I stup 15% - min.  osn. 5030,35 kn
• Doprinos za MIO II stup 5% - min.  osn. 5030,35 kn
• Dopr. za zdravstveno osig. 15% - min.  osn. 5030,35 kn
• Dopr. za zapošljavanje. 1,7% - min.  osn. 5030,35 kn
• Dopr. za zašt. zdr. na radu 0,5% - min.  osn. 5030,35 kn
Napomena: Nazive doprinosa možete urediti po želji
- U svaki od doprinosa unijeti minimalnu osnovicu 5030,35 kn, te popuniti ostale podatke (stopa, stupac JOPPD-a, a opcionalno predložak virmana i ostale podatke)
- Zaposleniku u karticu „Doprinosi“ podesiti novonastale doprinose
- Obračunati plaću
- Provjeriti platnu listu

Natrag na popis pitanja


 
28. Kako izraditi zbrojni nalog za poduzetničku plaću zbog drukčijih poziva na broj za doprinose?

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Otvoriti nove predloške virmana za sve doprinose koji imaju drukčiji poziv na broj
- U katalogu Doprinosi/Doprinosi iz plaća, te  Doprinosi na plaću otvoriti nove doprinose s prikladnim nazivom. Npr.  „Doprinos za MIO I stup 20% - poduzetnička plaća“
- Povezati s prethodno otvorenim predloškom virmana, te popuniti ostale podatke (stopa, stupac JOPPD-a, ...)
- Zaposleniku u karticu „Doprinosi“ podesiti novonastale doprinose
- Obračunati
- Provjeriti platnu listu
- Izraditi zbrojni nalog
- Provjeriti izrađene virmane na zbrojnom nalogu

 Natrag na popis pitanja


 
29. Nakon izrade radne liste za siječanj, obračun plaća ne povlači sate za datume kada je bio praznik? Što je potrebno napraviti da bi se u obračun plaća automatizam popunili sati praznika?

Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Otvoriti Katalozi i postavke/Kalenda/Neradni dani, te odabrati akciju "Popuni praznike" i odabrati godinu za koju želimo popuniti praznike
- Obrisati izrađene radne liste
- Nanovo izraditi radne liste
- Provjerom utvrditi da su prikazani sati za praznike

 Natrag na popis pitanja


 
30. Nakon automatskog knjiženja plaće, u izrađenoj temeljnici ne povlači podatke o radnoj jedinici za neke ili sve zaposlenike. Što je potrebno napraviti da bi se automatizmom popunili podaci?

Razlog: Prije obračuna neki zaposlenici nisu imali raspored, koji je dodan naknadno nakon obračuna a prije knjiženja plaće, ili uopće nije dodan.
Potrebno je obaviti niz aktivnosti:
- Provjeriti raspored djelatnika u Pregledi zaposlenik/Trenutni raspored, popuniti za zaposlenike koje ga nemaju u kartici "Raspored"
- Zatražiti otključavanje plaće (Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)
- Nanovo obračunati plaću svim djelatnicima istovremene na akciju "Obračunaj sve"
- Proknjižiti plaću
- Provjerom utvrditi ispravnost izrađene temeljnice

 Natrag na popis pitanja