Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

Usluge

     Katalozi
                Usluge
                Grupe usluga
                Rabatne grupe usluga
                Vozila
                Plovila
                Lista sastavnica materijala za uslugu

     Računi usluga
                Račun usluga
                Račun usluga EU
                Račun usluga za inozemstvo
                Gotovinski račun usluga
                Ponuda-predračun usluga
                Narudžba usluga
                Ponuda-predračun usluga EU
                Ponuda-predračun usluga za inozemstvo
                Rekapitulacija računa
                Rekapitulacija računa po tipu računa
                Pregled računa usluga s uplatama
                Poslovni izvještaji

     Ugovori s korisnicima
                Ugovori usluga s korisnicima
                Predlošci virmana za račune usluga
                Fakturiranje ugovora s korisnicima
                Ispis računa usluga u nizu
                Ispis računa usluga u nizu - virman

     Radni nalog pregleda s izvršiteljem

     Resursi