Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

Katalozi

 

         Općenito
         Artikli  
         Partneri 
         Administrativna podjela
         Usluge
         Valute
         Napomene
         Podešavanje sustava

  

Zajedničke osnove kataloga – forme unosa

Prvi korak za pregled, dodavanje, izmjene i brisanje je napraviti listu kataloga. Koristimo dva modela i to:
Sa tražilicom   
  Unos kataloga                                              

     Unosom određenog podatka u polja tražilice dobijemo listu kataloga prema zadanom uvjetu. Ako ta polja ostavimo prazna, dobiti ćemo komplet listu kataloga. 
         
Bez tražilice  
  Ako nemamo tražilicu, nakon pokretanja programa, dobijemo kompletnu  listu kataloga .

Formiranjem liste, aktiviraju se i funkcijske tipke i to.
-     Otvori            -  otvara zapis u katalogu
-     Novi (F2)       -  dodavanje novog podatka
-     Izmjeni (F3)   -  izmjena podataka 
-     Briši (F8)       -   brisanje podatka
-     Spremi (F10) -  spremanje novog podatka ili izmjene
-     Traži (F5)      -   brže i lakše pokretanje tražilice za izmjenu parametara pretrage
ARTIKLI
Artikli su jedinstveno identificirani preko šifre artikla, barcoda i naziva (najčešće ali ne uvijek).  Uz artikl unosimo grupu i podgrupu, vrijednosti osobina (onoliko osobina koliko ih je definirano). Svrha je grupiranje sličnih artikala, te mogućnost selekcije prilikom formiranja izvještaja.
Prije dodavanja novog artikla trebamo definirati i  unijeti slijedeće tabele:
-   Grupe artikala. Grupiramo artikle po vrsti. To nam omogućava brže i lakše pretraživanje i smanjuje listu, za u tom trenutku nepotrebne podatke 
-   Podgrupe artikala. Katalog podgrupa je podtip kataloga grupa artikala. To je detaljnije grupiranje artikala po vrsti.
-   Jedinica mjere (Kom, M, Lit, Kg, itd.)
-   Tarifni broj - PDV
                    Osnovno –  unos osnovnih podataka
                                                                       Unos osobina artikla  
                                                         Detalji                         Unos barcoda
                                                                                                        Unos slike i teksta

Za drugi dio unosa podataka trebamo definirati i formirati tabele: 
-     Osobine artikla
Definiramo niz osobina (atributa) artikala. Svaka osobina ima niz vrijednosti. Osobine ( i vrijednosti osobina) nam služe za grupiranje artikala.
-    Vrijednosti osobina artikala
Katalog vrijednosti osobina podtip je kataloga osobina. Ovaj katalog nam omogućuje grupiranje artikala po osobinama.

PARTNERI

Partneri su jedinstveno identificirani po šifri, poreznom broju i nazivu.  Uz partnere unosimo poslovne podatke koje koristimo kao bazu podataka partnera. 

Prije dodavanja novog partnera trebamo definirati i  unijeti slijedeće tabele:
-    Tabelu mjesta sa poštanskim brojem
-    Komercijalist naplate

     Unos osnovnih podataka
                          Unos napomena (slobodan tekst)
                                                             Referenti
                                                                                    Naziv i žiro račun banke partnera 
                                                                                                               Odobrene rabatne stope 


Uz partnera su vezane rabatne stope koje se vezuju uz rabatne grupe. To znači  da za svaki definirani par (partner, rabatna grupa) postoji rabatna stopa. Rabatne stope ne moraju se unijeti za svaku rabatnu grupu.   


Kod svih unosa podataka prijelaz iz jedne grupe podataka u drugu izvodimo klikom miša na naziv određene grupe ili tipkom Tab.  Tipke Ctrl + tab vračaju nas na prethodno polje.

Kod unosa podataka, obavezni podatak  prikazan je u plavoj boji.