Šibenska 37, Split Kontakt: 021/684-769 e-mail podrška Prodaja: 021/684-765 e-mail prodaja SOS

Općenito

 

 

PITANJA:

1. Kako izmijeniti podatke o poduzeću koji se ispisuju na dokumentima?
2. Kako postaviti prvo početno stanje za poduzeće koje je tek počelo koristiti program Ritam?
3. Kako ćemo izmijeniti radnu godinu?
4. Kako ćemo otvoriti novu radnu jedinicu?
5. Kako korisniku dati pravo izmjene dokumenta?
6. Kako se radi izmjena vremena izrade dokumenta?
7. Kako se dodjeljuje pravo izmjene broja dokumenta?
8. Što je interni akt i kako ga napisati u skladu s Ritmom?
9. Ako mi broj računa zbog fiskalne oznake radne jedinice sadrži jedno ili više slova, a poziv na broj u fakturi koju šaljem je generiran iz broja računa, kako će kupac platiti račun internet bankarstvom?
10. Kako podesiti sustav za fiskalizaciju?
11. Kako znam koristim li Ritam ili Back-Office/Kasu?
12. Zašto nam program ponekad ispisuje dokumente bez grafičkog zaglavlja iako smo u postavkama ispisa odabrali grafičko zaglavlje?
13. Kako podesiti datum i vrijeme na svim izvještajima? 
14. Kako korisniku dodijeliti pravo na drugu Radnu jedinicu?
15. Što moramo napraviti kako bismo mogli početi raditi u novoj radnoj godini? 
16. Možemo li liste s podacima iz Ritma eksportirati u neki drugi oblik? 
17. Gdje mogu provjeriti je li postavljen Datum knjigovodstvenog usklađenja (DKU) za  određenu Radnu jedinicu (RJ)?
18. Zašto e-mail iz programa ponekad nudi, a ponekad ne nudi e-mail adresu partnera?
19. Kako ćemo promijeniti mjesto za ispis adrese na dokumentu?
20. Kako mijenjamo tečaj valute?
21. Kako omogućiti rad više djelatnika na istoj licenci pri izdavanju gotovinskog računa?
22. Što je potrebno napraviti u sustavu u slučaju obrta koji nije u sustavu PDV-a?ODGOVORI: 

1. Kako izmjeniti podatke o poduzeću koji se ispisuju na dokumentima?

Osnovni podaci o poduzeću koji se prikazuju na dokumentima upisuju se kroz modul: Katalozi\Podešavanje sustava\Osnovni podaci i postavke\Poduzeće i postavke -> Izmjeni (F3) -> tu mijenjamo postavke poduzeća na željeni način.

Natrag na popis pitanja2. Kako postaviti prvo početno stanje za poduzeće koje je tek počelo koristiti program Ritam?

Postoje dva načina unosa prvog početnog stanja za poduzeće koje tek počinje koristiti naš program. Prvi slučaj je kada se prijelaz poklapa s početkom Nove godine. Drugi slučaj je ukoliko prijelaz pada na neki drugi dan unutar godine. Postavke podešavamo prema uputama na linku:

Upute podešavanja

Natrag na popis pitanja3. Kako ćemo izmijeniti radnu godinu?

U meniju Alati odaberemo opciju Postavke. U izborniku koji se pojavi odaberemo karticu: Radna godina -> tu biramo željenu radnu godinu.

Natrag na popis pitanja4. Kako ćemo otvoriti novu radnu jedinicu?

Nova Radna jedinica se otvara u modulu: Katalozi\Podešavanje sustava\Radne jedinice -> Nova radna jedinica

Tu unosimo podatke o novoj radnoj jedinici (Šifra, Naziv, Adresa, Tip RJ, Mjesto i Radno vrijeme). Poslije unosa podatke trebamo spremiti akcijom Spremi (F10). (Detaljne upute u

Nakon što smo unijeli podatke o radnoj jedinici, radnu jedinicu možemo pronaći na listi radnih jedinica. Akcijom Izmijeni(F3), ukoliko je potrebno, možemo mijenjati postavke.

Konta za radnu jedinicu se definiraju automatski. Ukoliko nisu definirana, ili ih želimo izmijeniti to možemo napraviti na dva načina: tako da učitamo predefinirana konta, ili ih kopiramo s neke druge radne jedinice.

Natrag na popis pitanja5. Kako korisniku dati pravo izmjene dokumenta?

Pojam korisnik označava osobu koja koristi sustav. Prava korisnika podešavamo kroz modul: Katalozi/Podešavanje sustava/Korisnici - > na listi korisnika odaberemo onog kojem želimo izmijeniti prava, te kroz akciju Izmjeni (F3) u kartici Osnovno označimo kvačicom polje Dozvoli izmjenu dokumenata. Nakon potvrde (OK), promjene spremamo opcijom Spremi(F10).

Natrag na popis pitanja6. Kako se radi izmjena vremena izrade dokumenta?

Izmjena se radi kroz Servis za izmjenu vremena izrade dokumenta: Pomoćni alati\Robni\Servisi, provjere\Robna kartica -> Servis za izmjenu vremena izrade dokumenta.

Napomena: Nije moguće mijenjati vrijeme izrade fiskaliziranih računa.

Natrag na popis pitanja7. Kako se dodjeljuje pravo izmjene broja dokumenta?

Broj dokumenta program dodjeljuje automatski. Ukoliko želimo imati pravo izmjene dokumenta trebamo promijeniti postavke licence s kojom se prijavljujemo: Katalozi\Podešavanje sustava\ Korisnici - > na listi korisnika odaberemo onog kojem želimo izmijeniti prava, te kroz akciju Izmjeni (F3) u kartici Osnovno označimo kvačicom polje Dozvoli izmjenu broja dokumenata. Nakon potvrde (OK), promjene spremamo opcijom Spremi(F10).

Napomena: Nije moguće mijenjati brojeve gotovinskih računa.

Natrag na popis pitanja8. Što je interni akt i kako ga napisati u skladu s Ritmom?

Prema zakonu o fiskalizaciji od 01.01.2013. svi računi (gotovinski i bezgotovinski) unutar radne jedinice (poslovnog prostora) moraju, imati jedinstveni slijed brojeva koji je propisan Zakonom. Ovo se odnosi na sve obveznike fiskalizacije, bez obzira na datum od kojeg smo obavezni fiskalizirati gotovinske račune, pa čak i ako nismo obvezni fiskalizirati.

Broj računa sastoji se od tri dijela: Prvi dio - Drugi dio - Treći dio ; npr. 1-V001-10. Prvi dio označava numerički broj računa (1 - n / počinje od 1 za svaku kalendarsku godinu). Drugi dio označava radnu jedinicu (Tip i šifra: V001). Treći dio označava broj naplatnog uređaja (Za prodaju kroz program Ritam je to uvijek broj 10, a za prodaju kroz Backofice i PC kasu definira se broj kase od broja 1 pa nadalje)

Napomena: brojevi računa generiraju se automatski, što znači da ni u kom slučaju ne smijemo mijenjati brojeve računa. Napominjemo da brojevi slijede niz od broja 1 pa nadalje, unutar kalendarske godine, unutar jedne radne jedinice. Također, nije dozvoljeno definirati prefiks na razini radne jedinice, jer je on već određen u drugom dijelu računa.

Svaki obveznik fiskalizacije treba donijeti Interni akt u kojem mora opisati vlastito pravilo numeriranja izlaznih računa i popisati sve poslovne prostore (Radne jedinice) i oznake tih poslovnih prostora. Primjer internog akta možemo vidjeti na web stranici porezne uprave.

Važna napomena: Ono što se u „Primjeru internoga akta" Porezne uprave naziva Poslovni prostor u našem programu se zove "Radna jedinica". Oznaka poslovnog prostora u internom aktu sastoji se od slova koje označava tip Radne jedinice, te broja koji određuje šifru Radne jedinice (vidi se u Katalozima).

Kako bismo u internom aktu ispravno označili poslovni prostor ispred šifre radne jedinice trebamo postaviti oznaku tipa radne jedinice. Oznaka poslovnog prostora = oznaka tipa + šifra. Npr. V001 označava tip Radne jedinice Veleprodaja i šifru Radne jedinice 001. Tipovi radnih jedinica su: V – veleprodaja, M – maloprodaja, F – opća, R – materijalno, G – gotovi proizvod, S - servis.

Natrag na popis pitanja9. Ako mi broj računa zbog fiskalne oznake radne jedinice sadrži jedno ili više slova, a poziv na broj u fakturi koju šaljem je generiran iz broja računa, kako će kupac platiti račun internet bankarstvom?

U tom računu kupac treba izostaviti slova iz poziva na broj kako bi ga mogao unijeti u svoje internet bankarstvo.

Natrag na popis pitanja10. Kako podesiti sustav za fiskalizaciju? 

Klikom na linkove ispod preuzimamo upute za fiskalizaciju Ritam klijenta. Prva dva dokumenta odnose se na preuzimanje, instalaciju i eksport FINA-inih certifikata na sva računala s kojih izdajemo gotovinske račune, dok se druga dva dokumenta odnose na unošenje postavki za korištenje navedenih certifikata u Ritam ili Back-Office/Kasa programu.

1A - Fiskalizacija certifikat RF (ovaj dokument potrebno je provesti po jednom za svako računalo gdje koristimo Ritam)
1B - Fiskalizacija certifikat BO-Kasa (ovaj dokument potrebno je provesti po jednom za svako računalo gdje koristimoBack-Office/Kasu)
Napomena: Na 17. stranici svih dokumenata, opcija "enable strong protection" trebala bi biti isključena. Pripremili smo alternativnu verziju dokumenta "1A - Fiskalizacija certifikat RF" s ispravnom slikom. Nemojte uključiti opciju "enable strong protection".

2A - Fiskalizacija postavke RF (ovu proceduru trebamo provesti samo jednom, vrijedi za cijelo poduzeće)
2B - Fiskalizacija postavke BO-Kasa (ovu proceduru trebamo provesti na svakoj Back-Office/Kasi)

Osim navedenoga, potrebno je sastaviti interni akt o načinu poslovanja i numeriranju računa u poduzeću.

Ako više djelatnika koristi istu licencu, trebat ćemo ili dodatnu licencu ili dodati PIN-ove za njih. U slučaju korištenja PIN-ova vidi ovdje.

Napomena: Ove upute pretpostavljaju da ste već naručili i dobili vaš certifikat od FINA-e. Ako nemate informatičara koji će vam instalirati certifikate ili se ne želite gnjaviti time, možete se obratiti našem partneru Diagram d.o.o. koji će vam pružiti tu uslugu.  

Natrag na popis pitanja11. Kako znam koristim li Ritam ili Back-Office/Kasu? 

Ritam je naš glavni program, koji se drži temeljnog izgleda i koncepcije Microsoft Windowsa, te za rad treba stalan pristup internetu. Njegova naslovnica izgleda ovako, a njegovo korisničko sučelje izgleda ovako
Back-Office/Kasa je specijalizirani dodatak Ritmu, koji služi  za prodaju velikih količina artikala u trgovinama i ugostiteljskim objektima, te mu za rad nije potreban stalan pristup internetu. Njegovo korisničko sučelje izgleda ovako i ovako.

Svi korisnici koji imaju Back-Office/Kasu automatski imaju i Ritam, no ne i obrnuto.

Natrag na popis pitanja12. Zašto nam program ponekad ispisuje dokumente bez grafičkog zaglavlja iako smo u postavkama ispisa odabrali grafičko zaglavlje?

Postavke ispisa su lokalne - definiraju se za svako računalo i za svaki tip dokumenta zasebno. Trebamo provjeriti postavke ispisa za svaki tip dokumenta kojeg ispisujemo na svakom od računala na kojem ih radimo. Postavke ispisa se definiraju tako da na prikazu dokumenta kojeg želimo ispisati kliknemo na desnu tipku miša. U izborniku koji se otvori trebamo odabrati Postavke ispisa. U kartici Zaglavlje trebamo odabrati Grafičko zaglavlje.

Natrag na popis pitanja13. Kako podesiti datum i vrijeme na svim izvještajima?

Isto kao i postavke ispisa, postavke datuma i vremena su lokalne - definiraju se za svako računalo i za svaki tip dokumenta zasebno. Kako bismo ih postavili, otvorimo izvještaj i kliknemo na njega desnom tipkom miša. U izborniku koji se otvori odaberemo Postavke ispisa. U kartici Podnožje odaberemo neki od tri ponuđena oblika s datumom i satom ispisa.

Natrag na popis pitanja 14.  Kako korisniku dodijeliti pravo na drugu Radnu jedinicu?

Pravo na RJ dodjeljuje se kroz modul Katalozi\Podešavanje sustava\Korisnici -> pozicioniramo se na korisnika čije podatke želimo izmijeniti. Kroz akciju Izmjeni (F3) u kartici Radne Jedinice, kolona Dozvola označimo kvačicom one RJ kojima će korisnik imati mogućnost pristupa. Nakon toga akcijom Spremi (F10) sačuvamo izmjene.

Natrag na popis pitanja15.  Što moramo napraviti kako bismo mogli početi raditi u novoj radnoj godini?

Za početak rada u novoj radnoj godini jedno što je potrebno napraviti je promijeniti radnu godinu. U meniju Alati odaberemo opciju Postavke. U izborniku koji se pojavi odaberemo karticu: Radna godina -> odaberemo novu radnu godinu.

Natrag na popis pitanja 16.  Možemo li liste s podacima iz Ritma eksportirati u neki drugi oblik?

Sve liste iz programa Ritam možemo spremiti u excel na slijedeći način: Otvorimo listu, kliknemo na listu desnom tipkom miša. U izborniku koji se otvori odaberemo opciju Spremi. U slijedećem izborniku, u polju Save as type, odaberemo tip dokumenta Microsoft Excel Document, te definiramo naziv dokumenta i mjesto na koje ćemo ga spremiti.

Natrag na popis pitanja17.  Gdje mogu provjeriti je li postavljen Datum knjigovodstvenog usklađenja (DKU) za  određenu Radnu jedinicu (RJ)?

Je li postavljen DKU za određenu Radnu jedinicu možemo provjeriti na dva načina:

U meniju Alati (lijevo, gore) -> Postavke -> odaberemo karticu: Odabir skladišta. Za svaki tip RJ na listi se s desne strane nalazi stupac Datum K.U. u kojem je upisan zadnji postavljeni DKU. Ukoliko nije postavljen niti jedan DKU za tu Radnu jedinicu u stupcu će pisati 01.01.1900., ili datum kada je otvorena RJ.

Također, u postavkama Radnih jedinica možemo provjeriti postoji li DKU: Katalozi\Podešavanje sustava\Radne jedinice -> Lista Radnih jedinica. U podacima za tu Radnu jedinicu kroz akciju Izmjeni(F3) možemo provjeriti podatke o Knjigovodstvenom usklađenju. Vidljiva su dva datuma: Trenutno postavljeni i Prijašnji postavljeni datum.

Natrag na popis pitanja18.  Zašto e-mail iz programa ponekad nudi, a ponekad ne nudi e-mail adresu partnera?

Ukoliko želimo da nam, prilikom slanja e-mail-a iz programa, sustav ponudi e-mail adresu partnera trebamo je upisati u podatke partnera: Katalozi\Partneri -> Lista partnera. Kroz akciju Izmjeni (F3) možemo upisati e-mail adresu u karticu Osnovno, ili u karticu Referenti, gdje svakom referentu možemo pridodati njegovu e-mail adresu. Ukoliko imamo više e-mail adresa prilikom slanja sustav će automatski ponuditi e-mail adresu glavnog referenta, ostale možemo odabrati klikom na strelicu iza polja Primatelj.

Natrag na popis pitanja


 

19. Kako ćemo promijeniti mjesto za ispis adrese na dokumentu?

Postavke ispisa adrese podešavamo tako da na prikazu dokumenta kojem želimo urediti postavke ispisa kliknemo desnu tipku miša. U izborniku koji se otvori odaberemo karticu Ispis na omotnice. Upišemo koliko od vrha i koliko lijevo želimo da se nalazi početak otvora. Postavke podešavamo za svaki dokument i za svako računalo zasebno.

Natrag na popis pitanja20. Kako mijenjamo tečaj valute?

Tečaj valute podešavamo u modulu Katalozi\Valute -> Tečajna lista -> sustav će kao parametar ponuditi datum za koji želimo definirati tečaj. Nakon što kreiramo Tečajnu listu, na njoj odabiremo valute i akcijom Izmjeni (F3) mijenjamo podatke. Promjene spremamo akcijom Spremi (F10). Napomena: Ukoliko želimo izmijeniti tečaj na neki od prethodnih datuma ta je promjena moguća jedino ukoliko ne postoje devizni dokumenti nastali od tog datuma do danas (uključujući i taj datum), jer bi ta akcija poremetila tečaj na svim dokumentima.

Natrag na popis pitanja21. Kako omogućiti rad više djelatnika na istoj licenci pri izdavanju gotovinskog računa?

Pri izradi gotovinskog računa za potrebe fiskalizacije potrebno je imati podatke o osobi (ime, prezime, OIB)  koja je izradila račun. Iza svake licence u   Podešavanje sustava/Korisnici  postoje podaci korisnika licence. Takav sustav rada je primjeren kad samo jedna osoba izdaje gotovinske račune.
U slučaju da više od jedne osobe izdaje gotovinske račune, zbog potreba fiskalacije potrebno je omogućiti da se točno zna koja je osoba izdala gotovinski račun.
Rješenje koje je Ritam razvio je instalacija PIN-ova, čije se kucanje vrši neposredno pred zaključenje gotovinskog računa.

Formular za otvaranje PIN-ova  nalazi se na poveznici Kontakt s operaterima gdje ga možemo skinuti. ispuniti ga i poslati podršci.
Cijenu instalacije PIN-a provjerite s našom prodajom.
Instalacija PIN-a se naplaćuje jednokratno, po djelatniku (PIN-u).

Natrag na popis pitanja


 

22. Što je potrebno napraviti u sustavu u slučaju obrta koji nije u sustavu PDV-a?

-          Prikaz teksta "Obrt - nije u sustavu PDV-a" u zaglavlju programa (u plavoj traci), podešavanjem u postavkama poduzeća, odabirom tipa poduzeća "Obrt (nije u sustavu PDV-a)",
-          Definiranje zakonskog fiksnog teksta koji se prikazuje na izlaznim računima: „Porezni obveznik nije u sustavu PDV-a prema članku 90. stavka 2 Zakona o PDV-u“. Detaljnije na Katalozi/Napomene/Zakonski fiksni tekstovi
-          Deaktiviranje svih tarifnih stopa osim 0%, detaljnije na Katalozi/Artikli/Tarifne grupe
-          Dodjela stope PDV-a od 0% svim artiklima
-          Uslugama postaviti stopu PDV-a na 0% ili odabrati tip oporezivosti: „neoporezivo“

Natrag na popis pitanja